Zobacz też

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej:

 

  1. Izba Celna w Krakowie, 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 11b,
  2. Starostwo Powiatowe w Krakowie, 30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20,
  3. Monetia Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C,
  4. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,
  5. Łącki Bank Spółdzielczy, 33-390 Łącko, Łącko 814,
  6. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 7.