Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Modrzewiowa – Prognoza oddziaływania na środowisko

 PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 stycznia do 1 lutego 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu