Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Sarnie Uroczysko – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 735/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 476/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 3. Zarządzenie Nr 2383/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1)


 4. Zarządzenie Nr 125/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2009-10-23
Data publikacji:
2010-01-25
Data aktualizacji:
2015-02-04