Dokument archiwalny

 

okładka Raportu o Stanie Miasta 2008
Wprowadzenie i spis treści [pdf 109 kB]
Rozdział I. O Krakowie i krakowianach [pdf 95 kB]
Rozdział II. Zagospodarowanie przestrzenne [pdf 98 kB]
Rozdział III. Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 126 kB]
Rozdział IV. Transport i komunikacja [pdf 113 kB]
Rozdział V. Gospodarka komunalna [pdf 133 kB]
Rozdział VI. Gospodarka i turystyka [pdf 230 kB]
Rozdział VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny [pdf 205 kB]
Rozdział VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe [pdf 242 kB]
Rozdział IX. Edukacja [pdf 122 kB]
Rozdział X. Mieszkalnictwo [pdf 123 kB]
Rozdział XI. Zdrowie i pomoc społeczna [pdf 210 kB]
Rozdział XII. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 188 kB]
Rozdział XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja [pdf 80 kB]
Rozdział XIV. Majątek i budżet miasta [pdf 153 kB]
Rozdział XV. Zarządzanie samorządowe [pdf 226 kB]
Rozdział XVI. Komunikacja społeczna [pdf 89 kB]
Zakończenie [pdf  57 kB]
Rysunki [pdf 5,3 MB]