BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Wersja dokumentu z dnia 2009-03-03 09:16:56

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Młodzieżowy Dom Kultury

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-20 14:51:44
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2018-05-18 17:06:33
DARIUSZ SERAFIN
 Edycja
2018-04-28 09:40:58
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-26 07:32:42
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2017-04-23 18:50:29
MIROSŁAWA KIDAŁA
 Edycja
2009-03-03 09:16:56
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-03-03 09:16:50
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-06 11:15:34
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja