Dokument archiwalny

Złota rączka na rynku pracyFundusz: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

Wartość projektu: 1 033 154 zł

Wartość dofinansowania: 878 180, 90 zł

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Praktycznego

Okres realizacji: 1.07.2008 – 31.08.2010

Opis projektu


Udział uczniów w 42 praktycznych kursach zawodowych realizowanych w 13 formach kursowych, podczas których będą mogli doskonalić umiejętności w ramach swojego profilu kształcenia bądź zdobyć nowe zgodnie z zainteresowaniami i planowaną karierą zawodową.
Zostaną zorganizowane kursy specjalizacyjne z zakresu mechatroniki i diagnostyki samochodowej skierowane głównie do technika mechanika o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych W przypadku zawodów budowlanych będzie to m.in. kurs kosztorysowania robót budowlanych, oraz różne kursy technik wykończeniowych w budownictwie Ponadto zostaną zorganizowane kursy dla młodzieży o zainteresowaniach informatycznych i elektrycznych.
Beneficjenci projektu uzyskają umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawców również w zakresie posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami i technologiami.


Rezultaty projektu:
Rezultaty twarde:
- przeprowadzenie 42 kursów zawodowych,
- przeszkolenie 528 uczestników kursów,
- objęcie współpracą uczniów z min.15 szkół zawodowych,
- wzbogacenie bazy dydaktycznej CKP o zakupiony sprzęt,
- opracowanie dokumentacji programowej do 13 form kursowych,
- wydanie 40 uprawnień spawalniczych,

Rezultaty miękkie:
Nabycie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności zawodowych z zakresu:
- spawania gazowego-311 oraz metodą MAG-135,
- obsługi przyrządów pomiarowych występujących w mechatronice pojazdów samochodowych,
- diagnostyki pojazdów samochodowych,
- kosztorysowania robót budowlanych,
- montażu suchych tynków,
- wykonywania prac malarsko- tapeciarskich,
- wykonywania prac posadzkarskich i okładzinowych,
- instalacji sanitarnych,
- wykonywania prac blacharsko-dekarskich,
- komputerowego projektowania instalacji sanitarnych,
- nauki jazdy samochodem kat.B
- podstaw systemu operacyjnego LINUX - sieci i usług serwerowych
- wykonywania szaf sterowniczych i tablic rozdzielczych,
- umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego,
- wyrabianie nawyków właściwego zarządzania czasem,
- wyrabianie postaw otwartych na samokształcenie,
- doskonalenie zarządzania własnym rozwojem zawodowym,
- uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu,
- podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu,
- podniesienie kompetencji kluczowych uczestników projektu,
- dostarczenie specjalistycznej wiedzy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
- kontynuacja dokształcania się beneficjentów ostatecznych w ramach innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.