Dokument archiwalny

                                                                                                       

Wstęp [pdf 149 KB]

I. O Krakowie i krakowianach [pdf 1,08 MB]

II. Zagospodarowanie przestrzenne [pdf 1,42 MB]

III. Ochrona środowiska [pdf 1,32 MB]

IV. Transport i komunikacja [pdf1,32 MB]

V. Gospodarka komunalna [pdf 1,13 MB]

VI. Gospodarka i turystyka [pdf 1,33 MB]

VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny [pdf 1,58 MB]

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe [pdf 1,08 MB]

IX. Edukacja [pdf 1,2 MB]

X. Mieszkalnictwo [pdf 1,23 MB]

XI. Zdrowie i pomoc społeczna [pdf 1,1 MB]

XII. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 1,3 MB]

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja [pdf 1,32 MB] 

XIV. Majątek i budżet Miasta [pdf 1,4 MB]

XV. Zarządzanie samorządowe [pdf 1,8 MB]

XVI. Komunikacja społeczna [pdf 1,23 MB]

Podsumowanie [pdf 1,5 MB]

Rysunki [pdf 1,23 MB]

Ankieta [doc 31,5 KB]


 

Osoba odpowiedzialna:
PIĄTKOWSKA MONIKA - DYREKTOR WYDZIAŁU - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
Osoba publikująca:
AGATA CHEŁSTOWSKA
Data wytworzenia:
2008-09-30
Data publikacji:
2008-09-30
Data aktualizacji:
2010-03-25