Biuro Rzeczy Znalezionych
Wydział Spraw Administracyjnych informuje mieszkańców Krakowa, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908) oraz art. 187 i 189 k.c. przy Urzędzie Miasta Krakowa funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych.

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na stanu zagrożenia epidemiologicznego odradzamy osobom poszukującym rzeczy znalezionych osobistą wizytę w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Wszelkie informacje udzielane są:
mailowo: brz@um.krakow.pl,
telefonicznie: 12 616 5711 i 12 616 5682 

Informacje i zgłoszenia rzeczy znalezionych można również przesłać
przez ePuap na skrytkę podawczą Urzędu Miasta Krakowa /UMKr/SkrytkaESP  - na formularzu dotyczącym Biura Rzeczy Znalezionych obsługiwanym przez URZĄD MIASTA KRAKOWA (30-552 KRAKÓW-PODGÓRZE).

 

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Miasta Krakowa przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

 

Biuro swoją siedzibę ma przy ul.Wielickiej 28a, pokój nr 114 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.

 

Odbiór rzeczy znajdujących się w depozycie możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 12616 5711 i 12 616 5682 lub mailowym - brz@um.krakow.pl

 

 

Przed odbiorem przez właścicela rzeczy, przyjętej do depozytu po 24 stycznia 2020 r. - zgodnie z zarządzeniem Nr 190/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa wymagane jest wniesienie opłaty za przechowywanie rzeczy w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, numer konta: 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966, Bank: PKO BP. Pobierana jest jedna opłata, która wynosi 30 zł za wydanie rzeczy małogabarytowych albo 50 zł za wydanie rzeczy o dużych gabaratach lecz nie więcej niż wartość wydawanych rzeczy - natomiast w przypadku zwrotu właścicielowi z depozytu znalezionej kwoty pieniężnej (znaleziona tylko gotówka) 1% kwoty depozytu, jednak nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 20 zł. W przykadach szczególnych wysokość opłaty ustalana indywidualnie po ustaleniu kosztów przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie.

 

  

Jednocześnie informujemy, iż osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z najbliższym komisariatem Policji lub Strażą Miejską, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym - z właściwym zarządcą (np. MPK - tel. 12 254 13 95, zarządcą (ochroną) galerii handlowej, kina, korporacja taksówkarska etc.). Dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i inne są niezwłocznie przekazywane do organów, które je wydały i nie znajdują się w depozycie Biura. Dokumenty tożsamości nie są przyjmowane do tutejszego biura, ponieważ może je przyjmować jedynie policja.

 

Inne biura rzeczy znalezionych w Krakowie:

 

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK

ul. Św. Wawrzyńca 13 tel. 12 254 1395

lub komunikacja publiczna obsługiwana przez Mobilis S.A. ul. Na Załęczu 1, tel. 12 684 50 00

 

PKP S.A.

ul. Miodowa 55a tel. 12 393 12 34

 

InfoDworzec Kraków Główny

ul. Pawia 5A tel. 12 393 12 34

 

Koleje Małopolskie

ul. Wodna 4 tel. 727 001 042

 

PKP Intercity

ul. Półłanki 1 tel. 697 017 535

 

Biuro Rzeczy Znalezionych Powiatu Krakowskiego - obsługuje teren powiatu krakowskiego ziemskiego np. Lotnisko Balice, centra handlowe w Modlniczce.

al. Słowackiego 20 tel. 12 633 65 26

Informacje o znalezionych rzeczach: 

Wykaz rzeczy znalezionych: