Wersja dokumentu z dnia 2010-06-10 11:18:54

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Strona Biura


Dolina Wisły stanowi główną oś terenów otwartych w Krakowie, a Bulwary Wisły obejmujące jej urbanistyczne wnętrze kształtują tożsamość miasta i decydują o jego metropolitalnym znaczeniu. Dlatego też zostały one wyodrębnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jako kluczowy obszar rozwoju kulturowego. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu, a szczególnej troski wymaga zachowanie ekspozycji cennych zabytków, panoramy miasta oraz terenów otwartych. Rozwój funkcji bulwarów ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej, rowerowej, ale także wodnej.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru pozwoli określić zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy, oraz granice zagospodarowania terenu.

 


Wykorzystano materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 30/2006

Powierzchnia planu - 168,2 ha
Jednostki ewidencyjne - Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
Dzielnice - I, II, VII, VIII, XIII


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 23 czerwca 2010 r. (Treść ogłoszenia).


Procedura sporządzania planu


Projekt planu, projekt ustaleń


Prognoza oddziaływania na środowisko


Uchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu


Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa dot. planu


Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dot. planu


Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa dot. planu


Zobacz również - przydatne linki


INFORMACJA:
WNIOSKI LUB UWAGI DO PLANU są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania (art. 17 pkt 3 i 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia złożonych wniosków lub uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa - również przy konkretnych planach w zakładce Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dot. planu.

Plany sporządzane

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-26 11:54:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 15:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-12 11:17:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-11 09:26:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-07 10:34:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-05 12:03:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-17 11:58:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 08:18:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 08:44:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-15 08:10:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-22 13:20:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-08 11:10:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:46:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-07 11:45:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-28 08:00:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 14:52:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-09 11:44:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-08 10:52:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-03 13:09:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-25 10:51:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-02 12:38:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-14 13:03:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 14:01:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:41:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:40:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-08 13:26:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-01 13:00:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-30 10:03:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:17:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:16:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-12 11:15:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-28 13:55:12
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-08-19 11:44:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-19 09:34:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-16 09:01:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-11 08:55:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-05 13:57:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-08 11:56:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-29 15:10:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-10 08:50:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-10 08:38:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 11:10:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-26 08:25:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-25 09:29:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-15 10:31:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-24 14:37:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 11:50:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 08:43:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-30 11:26:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-11 09:05:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-05 14:36:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-26 13:51:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-14 13:40:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-28 10:36:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:20:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:10:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-18 11:09:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-28 13:31:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:03:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-27 14:02:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:54:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-27 11:34:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 11:40:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:45:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:22:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 14:15:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-31 14:26:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-07 13:33:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-19 14:43:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-14 12:27:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-10 11:18:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-04 09:02:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-23 09:02:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-19 14:29:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 10:24:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-16 08:57:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-26 14:40:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-26 12:39:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:04:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-04 14:03:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-12 10:32:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 10:02:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-24 11:03:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:19:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:18:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:14:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 13:04:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 12:59:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-02 09:54:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-30 10:25:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:35:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-29 10:34:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:51:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:49:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:48:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-20 14:47:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-11 10:13:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-07 15:31:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 15:07:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-07 14:56:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-21 10:23:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:29:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-26 13:12:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:26:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-22 16:24:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 12:38:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-19 11:46:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:07:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 13:06:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:28:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:27:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:19:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:08:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:06:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:04:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 13:03:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:51:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-10 12:44:29
GDULA TOMASZ
 Edycja