Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/534/19 UCHWAŁA NR XXIV/534/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy. 2019-09-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 


Powrót