Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/794/19 UCHWAŁA NR XXX/794/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2019-12-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2876/18 UCHWAŁA NR CIX/2876/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCV/2471/18 UCHWAŁA NR XCV/2471/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2018-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/340/15 UCHWAŁA NR XXI/340/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze (WN-II.4131.1.27.2015) Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie pkt 44, rozdz. IV załącznika nr 3 uchwały; 2015-07-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót