Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/430/19 UCHWAŁA NR XXI/430/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie. 2019-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/2798/18 UCHWAŁA NR CVIII/2798/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1846 z późn. zm.). 2018-08-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/2544/18 UCHWAŁA NR XCVIII/2544/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie. 2018-03-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1504/14 UCHWAŁA NR XCIX/1504/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie. <<>>Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Sygn. Akt III SA/Kr 1719/14 z dnia 6 listopada 2015 r.: stwierdzenie nieważności § 3 pkt 8 w uchwałach od Nr XCIX/1495/14 do Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII. 2014-03-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót