Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/2811/18 UCHWAŁA NR CVIII/2811/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-08-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VIII/113/15 UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze (WN-II.4131.1.7.2015) Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. stwierdzającego nieważność w części § 8 ust. 3 Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały, w zakresie słów: ''przyrodnicze''; 2015-03-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót