Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/2801/18 UCHWAŁA NR CVIII/2801/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1849 z późn. zm.). 2018-08-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1507/14 UCHWAŁA NR XCIX/1507/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie. <<>>Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Sygn. Akt III SA/Kr 1719/14 z dnia 6 listopada 2015 r.: stwierdzenie nieważności § 3 pkt 8 w uchwałach od Nr XCIX/1495/14 do Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII. 2014-03-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót