Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/2797/18 UCHWAŁA NR CVIII/2797/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1845 z późn. zm.). 2018-08-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/429/19 UCHWAŁA NR XXI/429/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie. 2019-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1503/14 UCHWAŁA NR XCIX/1503/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie. <<>>Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Sygn. Akt III SA/Kr 1719/14 z dnia 6 listopada 2015 r.: stwierdzenie nieważności § 3 pkt 8 w uchwałach od Nr XCIX/1495/14 do Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII. 2014-03-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:42:55
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-11-15 08:44:04
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:43:55
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 14:07:04
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-03-12 11:54:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja