Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/2378/17 UCHWAŁA NR XCI/2378/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018. 2017-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Powrót