Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/2374/17 UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. 2017-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
III/42/18 UCHWAŁA NR III/42/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851 i 854 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851 i 854). 2018-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
III/40/18 UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926). 2018-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/3059/18 UCHWAŁA NR CXV/3059/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926). 2018-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/3058/18 UCHWAŁA NR CXV/3058/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854). 2018-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/3039/18 UCHWAŁA NR CXV/3039/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 710, 750, 756, 921 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921). 2018-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/3038/18 UCHWAŁA NR CXV/3038/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926). 2018-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/3037/18 UCHWAŁA NR CXV/3037/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/3006/18 UCHWAŁA NR CXIV/3006/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921). 2018-10-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/3001/18 UCHWAŁA NR CXIV/3001/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926). 2018-10-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/3000/18 UCHWAŁA NR CXIV/3000/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic). 2018-10-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2991/18 UCHWAŁA NR CXIII/2991/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600 i 801 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750 i 801). 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2976/18 UCHWAŁA NR CXIII/2976/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2975/18 UCHWAŁA NR CXIII/2975/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018. (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921). 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2974/18 UCHWAŁA NR CXIII/2974/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750 i 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 757, 801, 854, 921 i 926). 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/2951/18 UCHWAŁA NR CXI/2951/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801). 2018-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/2908/18 UCHWAŁA NR CXI/2908/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/2907/18 UCHWAŁA NR CXI/2907/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926). 2018-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/2906/18 UCHWAŁA NR CXI/2906/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900). 2018-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2885/18 UCHWAŁA NR CIX/2885/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854). 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2874/18 UCHWAŁA NR CIX/2874/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926, zmian w planie dochodów w działach: 801 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 926). 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2873/18 UCHWAŁA NR CIX/2873/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2872/18 UCHWAŁA NR CIX/2872/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900). 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/2839/18 UCHWAŁA NR CVIII/2839/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900). 2018-08-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/2785/18 UCHWAŁA NR CVII/2785/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 853 i 900, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/2748/18 UCHWAŁA NR CVII/2748/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/2747/18 UCHWAŁA NR CVII/2747/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900 i 921). 2018-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/2746/18 UCHWAŁA NR CVII/2746/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600). 2018-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/2745/18 UCHWAŁA NR CVII/2745/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu przychodów). 2018-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/2706/18 UCHWAŁA NR CV/2706/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853 i 900). 2018-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/2704/18 UCHWAŁA NR CV/2704/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic). 2018-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/2703/18 UCHWAŁA NR CV/2703/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921). 2018-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/2701/18 UCHWAŁA NR CV/2701/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).<<>>Sprostowanie 2018-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/2690/18 UCHWAŁA NR CIV/2690/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 852, 854 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 852, 854 i 900). 2018-06-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/2679/18 UCHWAŁA NR CIV/2679/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 900 i 921 - zadania dzielnic). 2018-06-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/2667/18 UCHWAŁA NR CII/2667/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 853 i 900). 2018-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/2654/18 UCHWAŁA NR CII/2654/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855). 2018-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CI/2620/18 UCHWAŁA NR CI/2620/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 854). 2018-05-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CI/2619/18 UCHWAŁA NR CI/2619/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 921 ? zadania dzielnic). 2018-05-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CI/2618/18 UCHWAŁA NR CI/2618/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926). 2018-05-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/2605/18 UCHWAŁA NR C/2605/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921). 2018-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/2596/18 UCHWAŁA NR C/2596/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/2595/18 UCHWAŁA NR C/2595/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855 i 921). 2018-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/2580/18 UCHWAŁA NR XCIX/2580/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 853, 900 i 921). 2018-04-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/2572/18 UCHWAŁA NR XCIX/2572/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-04-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/2571/18 UCHWAŁA NR XCIX/2571/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900). 2018-04-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/2570/18 UCHWAŁA NR XCIX/2570/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926). 2018-04-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/2563/18 UCHWAŁA NR XCVIII/2563/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 801). 2018-03-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/2534/18 UCHWAŁA NR XCVIII/2534/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2018-03-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/2533/18 UCHWAŁA NR XCVIII/2533/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 851, 854, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 854, 900, 921 i 926). 2018-03-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVII/2506/18 UCHWAŁA NR XCVII/2506/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w dziale 852 i planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 900). 2018-03-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVII/2505/18 UCHWAŁA NR XCVII/2505/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 900 i 921). 2018-03-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCV/2470/18 UCHWAŁA NR XCV/2470/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 854 i 855). 2018-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIV/2462/18 UCHWAŁA NR XCIV/2462/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 853 i 921). 2018-02-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót