Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/1836/17 UCHWAŁA NR LXXV/1836/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego (WN-II.4131.1.23.2017) z dnia 20 lipca 2017 r.stwierdzające nieważność uchwały w części § 8 tj. w zakresie słów: "wydanym po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Miasta". 2017-06-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/344/15 UCHWAŁA NR XXI/344/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2015-07-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XX/172/03 UCHWAŁA NR XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 2003-07-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót