Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/1677/17 UCHWAŁA NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2870/18 UCHWAŁA NR CIX/2870/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/2812/18 UCHWAŁA NR CVIII/2812/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2018-08-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/2532/18 UCHWAŁA NR XCVIII/2532/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2018-03-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/2388/17 UCHWAŁA NR XCI/2388/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1940/17 UCHWAŁA NR LXXIX/1940/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przejęcia składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty. 2017-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót