Numer:

LXI/1341/16

Data uchwalenia:

2016-12-21

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR LXI/1341/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIII/2063/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1341/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017.

Powrót