Numer:

LXI/1319/16

Data uchwalenia:

16/12/21

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR LXX/1704/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXII/2037/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1935/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 750, 801, 852, 853, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/1672/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIV/1428/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 853).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/1660/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/2122/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1949/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 750, 801, 853, 854 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIII/1406/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 600, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXII/1732/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 853 i 854 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIII/1761/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 710, 801 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1951/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1934/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/2121/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 854, i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 853, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2156/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIII/2054/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu: dochodów w działach: 750, 851, 855 i 900, wydatków w działach: 750, 855 i 900, rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCI/2386/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCI/2385/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIX/2182/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXVII/1901/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie przychodów).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/1675/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXV/1581/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXII/1746/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIII/2066/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 801 oraz wydatków w działach: 750, 801 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIX/1684/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/1661/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXV/2096/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 756, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCI/2384/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXII/2038/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 754, 851, 852, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIX/2181/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 710, 750, 851, 852, 854, 855, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXV/1571/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów, rozchodów i wydatków, zmian planu dochodów w działach: 851, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1936/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017. (dot. zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 754, 801, 851, 855, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/1662/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXV/2098/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXV/1839/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1950/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 853, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2157/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXII/1731/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 758 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 851, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 754, 801, 851, 853, 855, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXV/1830/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926, planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXI/1980/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 801, 853 i 900, zmian planu dochodów w dziale w 853 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 750, 801, 853, 854 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXII/2045/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian planu dochodów w dziale 750).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXVII/1913/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/2124/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XC/2354/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 757 i 801).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2174/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVI/1642/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 755, 801, 852 i 926, zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIX/1685/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2017 r. sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXX/1705/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXII/2039/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXV/2110/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2173/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 900, 921 i 925).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIII/2055/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2172/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIII/1760/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XC/2355/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 853 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIX/1937/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXV/2097/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIX/1698/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 855 oraz planu wydatków w działach: 750, 801 i 855).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIII/1775/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXVII/1902/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XC/2356/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/2130/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801 i 854 oraz wydatków w działach: 600, 700, 801 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIII/1773/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXIX/2189/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

Powrót