Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/1301/16 UCHWAŁA NR LIX/1301/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 13.01.2017 r. (WN-II.4131.1.2.2017) stwierdzające nieważność uchwały w całości 2016-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/1151/16 UCHWAŁA NR LVII/1151/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 2016-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/321/15 UCHWAŁA NR XXI/321/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 2015-07-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót