Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVII/846/16 UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2016-06-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
III/35/18 UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2018-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/2391/17 UCHWAŁA NR XCI/2391/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2017-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIII/1770/17 UCHWAŁA NR LXXIII/1770/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2017-05-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/917/12 UCHWAŁA NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2013 r. dot. uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków w części tj.: 1) art. 1 ust. 1 Regulaminu w zakresie słów: "mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Miejskiej Kraków:, "organizatorów imprez masowych"; 2) art. 8 ust. 1 Regulaminu w zakresie słów: "bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości"; 3) art. 8 ust. 2 Regulaminu; 4) art. 10 ust. 1 Regulaminu; 5) art. 10 ust. 2 Regulaminu; 6) art. 10 ust. 3 pkt 2 i 3 Regulaminu; 7) art. 19 ust. 1 i 2 Regulaminu; 8) art. 22 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów: "i promujący" oraz art. 22 pkt 1 zd. 2 Regulaminu; 9) art. 26 ust. 3 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów: "lub zagrażającemu otoczeniu"; 10) art. 34 ust. 1 pkt 3 Regulaminu; 11) art. 35 ust. 1 Regulaminu. 2012-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót