Numer:

XXXIV/549/15

Data uchwalenia:

2015-12-16

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLII/744/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVII/850/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 852, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVIII/875/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIII/1041/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/1246/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801, 854 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVII/1174/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/1250/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 756 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 758, 801, 854 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/1249/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XXXIX/697/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 853, i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 853 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 020, 600, 750, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLII/759/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 758, 801, 854 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR L/913/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 852, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIX/1314/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIV/1107/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/1231/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVIII/876/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVIII/878/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR L/914/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 853 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR L/928/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 801, 900 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LII/987/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIV/1116/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXI/1323/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 801, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LV/1149/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LV/1130/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854, zmian w planie dochodów w dziale 900, oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLIV/789/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVII/851/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIII/1046/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 853 i 854).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XL/703/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 921, zwiększenia planu przychodów oraz zmian planu wydatków w działach: 801, 851 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LV/1131/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIX/1311/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIX/1316/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLIII/765/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLIV/788/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 900).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLIV/797/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVII/861/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVIII/890/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia w planie dochodów w działach: 758 i 801, zmian w planie dochodów w dziale 801, zwiększenia planu wydatków w działach: 600 i 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 758).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIV/1106/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 757, 801, 854 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIV/1108/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 ? zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVII/1153/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 900 i 921).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XXXIX/686/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 900 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 801 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 853 - zadania dzielnic).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLI/730/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLI/729/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 754, 801, 852, 853, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 853 i 921).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLII/743/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700 i 710, zwiększenia planu wydatków w działach: 700 i 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLIV/790/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854 i 900 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVII/1154/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIX/1313/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LV/1148/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756, zwiększenia planu wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 754, 851, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR L/915/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LI/955/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LII/982/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIII/1039/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIII/1040/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756, zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/1248/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVII/1168/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801 i 854).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XXXVIII/652/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 852, 853, 854 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853 i 921 - zadania dzielnic).
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLII/745/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVIII/877/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 758, 851, 900 i 926).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LII/981/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIX/1315/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750, 801 i 921).
pdf_logo
UCHWAŁA NR LV/1147/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801).

Powrót