Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1870/14 UCHWAŁA NR CXIX/1870/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2014 - 2029. 2014-10-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXV/418/15 UCHWAŁA NR XXV/418/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej. 2015-09-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/1390/10 UCHWAŁA NR CIV/1390/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie aktualizacji ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' przyjętych uchwałą Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe''. 2010-06-23

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVII/444/04 UCHWAŁA NR XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe''.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w zakresie § 4 uchwały
2004-05-12

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:42:55
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-11-15 08:44:04
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:43:55
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 14:07:04
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-03-12 11:54:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja