Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXII/1737/14 UCHWAŁA NR CXII/1737/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących propozycji zmiany uchwały Nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także innych uchwał obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych. 2014-07-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1806/14 UCHWAŁA NR CXIV/1806/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr CXII/1737/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących propozycji zmiany uchwały Nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także innych uchwał obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych. 2014-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVIII/1174/09 UCHWAŁA NR LXXXVIII/1174/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 2009-12-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVIII/241/03 UCHWAŁA NR XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. 2003-10-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVIII/240/03 UCHWAŁA NR XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2003-10-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót