Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/1349/13 UCHWAŁA NR XC/1349/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury. 2013-11-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/3055/18 UCHWAŁA NR CXV/3055/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa. 2018-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/2920/18 UCHWAŁA NR CXI/2920/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa ?Nila? w Krakowie. 2018-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVII/2520/18 UCHWAŁA NR XCVII/2520/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia treści zmian w statutach muzeów, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem lub współorganizatorem, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2018-03-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/1111/16 UCHWAŁA NR LIV/1111/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury. 2016-10-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/399/15 UCHWAŁA NR XXIII/399/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury. 2015-09-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LX/853/12 UCHWAŁA NR LX/853/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL - u (w organizacji). 2012-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/1145/09 UCHWAŁA NR LXXXVII/1145/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji).>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność § 9 ust. 1 uchwały w części tj. w zakresie słów: "w drodze konkursu i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z dnia 6 lipca 2004 r.)", oraz § 9 ust. 2 uchwały. 2009-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
V/57/07 UCHWAŁA NR V/57/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury. 2007-01-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
V/56/07 UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. 2007-01-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót