Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VIII/69/11 UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 24.03.2011 r. nr WN.II.4131-1-11-11 stwierdzające nieważność w części, tj. w zakresie: 1/ części tytułu uchwały tj. słów: ''oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych'', 2/ § 1 ust. 3 uchwały, 3/ § 7 uchwały, 4/ § 8 ust. 2 uchwały, 5/ § 9 uchwały, 6/ § 10 ust. 2 uchwały w zakresie słów: ''przekopanie może nastąpić po upływie 2 miesięcy od daty wysłania zawiadomienia oraz umieszczenia informacji na grobie'', 7/ § 11 ust. 10 uchwały, 8/ Załączników nr 1, 2, 3 do uchwały. 2011-02-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/1096/20 UCHWAŁA NR XLI/1096/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie. 2020-06-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/830/19 UCHWAŁA NR XXXII/830/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych. 2019-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/189/91 UCHWAŁA NR XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1991-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót