Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/1481/10 UCHWAŁA NR CVIII/1481/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce. 2010-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1947/17 UCHWAŁA NR LXXIX/1947/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie? i nadania statutu jednostce. 2017-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/1653/17 UCHWAŁA NR LXVI/1653/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1. 2017-03-15

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VIII/66/11 UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce. 2011-02-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1588/10 UCHWAŁA NR CXV/1588/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części tj.: § 4 ust. 5 w zakresie słów: "za zgodą Prezydenta Miasta Krakowa" oraz § 4 ust. 6 w zakresie słów: "zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa" - załącznika do uchwały. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót