Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/1201/10 UCHWAŁA NR XC/1201/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.<<>>Wyrok WSA z 12.05.2011 r. (Sygn. akt II SA/Kr 1540/10) stwierdzający nieważność uchwały w zakresie punktu 3. załącznika do uchwały 2010-01-13

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Powrót