Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXII/916/09 UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód. 2009-05-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LVIII/1232/16 UCHWAŁA NR LVIII/1232/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. 2016-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/755/12 UCHWAŁA NR LIV/755/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 RMK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód z późniejszymi zmianami. 2012-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/1397/10 UCHWAŁA NR CIV/1397/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód.<<>> z wyłaczeniem § 2, który obowiązuje od 1 września 2010 roku 2010-06-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1138/06 UCHWAŁA NR CXIII/1138/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód w Krakowie. 2006-06-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1137/06 UCHWAŁA NR CXIII/1137/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie. 2006-06-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1136/06 UCHWAŁA NR CXIII/1136/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe w Krakowie. 2006-06-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/600/93 UCHWAŁA NR XCI/600/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/515/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie reorganizacji zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół samorządowych. 1993-08-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/515/93 UCHWAŁA NR LXXX/515/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie reorganizacji zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół samorządowych. 1993-04-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót