Numer:

LXXII/916/09

Data uchwalenia:

2009-05-20

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR XCI/600/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/515/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie reorganizacji zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół samorządowych.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LIV/755/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 RMK z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód z późniejszymi zmianami.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/1232/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CXIII/1138/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód w Krakowie.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CXIII/1136/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe w Krakowie.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXX/515/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie reorganizacji zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół samorządowych.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CXIII/1137/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CIV/1397/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód.<<>> z wyłaczeniem § 2, który obowiązuje od 1 września 2010 roku

Powrót