Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/988/05 UCHWAŁA NR XCVIII/988/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/735/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2005-12-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/407/07 UCHWAŁA NR XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 3 ust. 2 2007-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/1119/06 UCHWAŁA NR CXI/1119/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2006-06-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/735/05 UCHWAŁA NR LXXV/735/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2005-04-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót