Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIV/723/05 UCHWAŁA NR LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 2005-03-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/407/07 UCHWAŁA NR XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 3 ust. 2 2007-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1082/06 UCHWAŁA NR CVII/1082/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 2006-04-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/384/04 UCHWAŁA NR XLI/384/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych Miasta Krakowa. 2004-03-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVII/136/03 UCHWAŁA NR XVII/136/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych Miasta Krakowa. 2003-06-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót