Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/402/04 UCHWAŁA NR XLII/402/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon Fortu Skała''. 2004-04-01

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIV/846/05 UCHWAŁA NR LXXXIV/846/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon Fortu Skała''>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego 17.08.05 r. stwierdzające nieważność w zakresie § 6 ust. 1 pkt 4 lit. g, § 8 ust. 4, § 9, § 13 ust. 2 pkt 1, § 24 ust. 1, 4, 7, 8 i 9, § 28 ust. 1 pkt 1 uchwały oraz w zakresie tych obszarów, które na rysunku planu i w legendzie rysunku planu zostały oznaczone symbolami ''MM3'' i ''MM4''. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego prostujące oczywistą omyłkę w rozstrzygnięciu z 17.08.05 r. poprzez usunięcie z sentencji orzeczenia słowa: '''oraz'' pomiędzy słowami ''uchwały'' i ''w zakresie tych obszarów''. Wyrok WSA z 17.03.2008 r. stwierdzający nieważność § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, § 18 oraz rysunku planu obejmującego tereny oznaczone symbolami ZO 1, ZO 2 uchwały Wyrok jest prawomocny od dnia 28 kwietnia 2009 r. 2005-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót