Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/268/03 UCHWAŁA NR XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania. >>>UWAGA>>> Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części określonej pkt 3. 9 załącznika nr 2 2003-11-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/229/11 UCHWAŁA NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 11.08.2011 r. (nr WN.II.4131-1-57-11) stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie § 3 ust. 9 uchwały. 2011-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1599/10 UCHWAŁA NR CXV/1599/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 09.12.2010 r. (nr WN.II.0911-129-10) stwierdzające nieważność uchwały w całości.. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1573/10 UCHWAŁA NR CXV/1573/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.<<>>Uchwała wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/1409/10 UCHWAŁA NR CIV/1409/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 20.07.2010 r. (PN.II.0911-90-10) stwierdzające nieważność uchwały w części tj. § 1 ust. 3 uchwały. 2010-06-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1032/09 UCHWAŁA NR LXXIX/1032/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.>>>UWAGA>>>Sprostowanie do uchwały. 2009-08-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/397/04 UCHWAŁA NR XLII/397/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania. 2004-03-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/971/02 UCHWAŁA NR CIII/971/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. zmiana uchwały Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa, na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 2002-03-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVIII/679/01 UCHWAŁA NR LXXVIII/679/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 2001-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXI/610/01 UCHWAŁA NR LXXI/610/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Krakowa na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych. 2001-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót