Numer:

XX/172/03

Data uchwalenia:

2003-07-02

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR XXI/344/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXV/1836/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. <<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego (WN-II.4131.1.23.2017) z dnia 20 lipca 2017 r.stwierdzające nieważność uchwały w części § 8 tj. w zakresie słów: "wydanym po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Miasta".
pdf_logo
UCHWAŁA NR XXXIV/321/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Powrót