Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/264/99 UCHWAŁA NR XXXVII/264/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1999-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/564/00 UCHWAŁA NR LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów. 2000-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/60/98 UCHWAŁA NR VI/60/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych cen za energię cieplną oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1998-12-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót