Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XL/296/99 UCHWAŁA NR XL/296/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/659/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa. 1999-12-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/163/11 UCHWAŁA NR XVI/163/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków. 2011-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/788/97 UCHWAŁA NR LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa. 1997-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/659/96 UCHWAŁA NR LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa. 1996-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót