Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIX/288/99 UCHWAŁA NR XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 1999-12-15

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/582/04 UCHWAŁA NR LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w części § 2 uchwały w zakresie słów: ''stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i'' oraz w zakresie § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika.
>>>UWAGA<<<
Skarga do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwała NR LXVII/629/04 z 15.12.2004 r. Wyrok WSA z 27.09.2005 r. oddalający skargę
>>>UWAGA<<<
NSA wyrokiem uwzględniając w części skargę kasacyjną uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej skargę na stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika oraz uchylił w tym zakresie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego,a w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalił
2004-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
III/34/02 UCHWAŁA NR III/34/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2002-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/549/00 UCHWAŁA NR LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/526/00 UCHWAŁA NR LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa i uchwały Nr XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-10-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/58/98 UCHWAŁA NR VI/58/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej 1998-12-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CI/933/97 UCHWAŁA NR CI/933/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 1997-12-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót