Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/266/99 UCHWAŁA NR XXXVII/266/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 roku w sprawie założenia Technikum Młodzieżowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie oraz w sprawie nadania statutu Technikum 1999-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/205/99 UCHWAŁA NR XXVI/205/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie założenia technikum młodzieżowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Poligraficzno - Księgarskim w Krakowie. 1999-07-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/202/99 UCHWAŁA NR XXVI/202/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie. 1999-07-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót