Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/1299/16 UCHWAŁA NR LIX/1299/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego''. 2016-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/868/20 UCHWAŁA NR XXXIV/868/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny'' os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego''. 2020-01-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVII/604/19 UCHWAŁA NR XXVII/604/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego''. 2019-10-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót