Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/1282/16 UCHWAŁA NR LIX/1282/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka'', oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2651/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2016 r. 2016-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 


Powrót