Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVIII/776/12 UCHWAŁA NR LVIII/776/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Zygmunta Starego''.<<>>Wyrokiem z dnia 28 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1328/14) po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę, stwierdził nieważność zaskarżonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki nr 239/39 i 239/40. 2012-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/129/11 UCHWAŁA NR XII/129/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Zygmunta Starego''. 2011-04-13

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót