Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1540/10 UCHWAŁA NR CXIV/1540/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Myśliwska'' w Krakowie.<<>>Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 507/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi na uchwałę stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części: I. graficznej obejmującej obszar 4U; II. tekstowej planu - dla § 5 ust. 14, § 5 ust. 16, § 5 ust. 18, § 6 ust. 4, § 13 ust. 5, § 13 ust. 6, § 13 ust. 7, § 13 ust. 8, § 13 ust. 9, § 21 ust. 7 pkt. 4 w zakresie oznaczenia 4U, a także - § 7 ust. 2 pkt. 3 we fragmencie ''4U, w którym ustalono, iż powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 50 % oraz terenu'', - § 7 ust. 3 pkt. 3 we fragmencie ''z wyjątkiem terenu 4U, w którym nie może być większa niż 35 % oraz - § 21 ust. 4 pkt. 4d we fragmencie ''4U´, oraz''. Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne.<<>>Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1385/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi na uchwałę stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej nr 33/2 obręb 18 Podgórze w Krakowie.Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne. 2010-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VIII/117/07 UCHWAŁA NR VIII/117/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Myśliwska''. 2007-03-14

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót