Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/733/08 UCHWAŁA NR LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry''.>>>UWAGA<<>>W dniu 7 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po ponownym rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry" (sygn. akt: II SA/Kr 874/12) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w całości. Powyższy wyrok nie jest prawomocny. 2008-11-19

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/101/07 UCHWAŁA NR VII/101/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Aleksandry''. 2007-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót