Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/365/07 Uchwała Nr XXX/365/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kobierzyn-Zalesie'' >>>UWAGA<<< Wyrok WSA z 28.11.2008 r. stwierdzający nieważność uchwały (sygn. akt: II S.A./Kr 470/08) Wyrok NSA z 09.11.2009 r. oddalający skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku WSA Wyrok jest prawomocny od 09.11.2009 r.. 2007-12-05

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/763/05 UCHWAŁA NR LXXVII/763/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kobierzyn - Zalesie''. 2005-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót