Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/1090/06 UCHWAŁA NR CVIII/1090/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Otoczenie Lasu Wolskiego''>>>UWAGA>>>WSA wyrokiem z dnia 16 marca 2007 r. stwierdził nieważność uchwały: 1) w zakresie treści: a) § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, b) § 7 ust. 1 pkt. 11, c) § 10 pkt. 6 w zakresie słowa ''drogowych'', d) § 15, e) § 16 ust. 4 pkt. 2 2) oraz rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się do terenów otwartych oznaczonych symbolem ZO W dniu 22.10.2008 r. NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Gminy Miasta Kraków od wyroku WSA w Krakowie z dnia 16.03.2007 r. w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę - uchylił zaskarżony wyrok WSA i oddalił skargę Wojewody. Orzeczenie NSA jest prawomocne. 2006-04-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/577/04 UCHWAŁA NR LXIII/577/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Otoczenie Lasu Wolskiego''. 2004-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót