Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 561 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXIV/560/19UCHWAŁA NR XXIV/560/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854). 2019-09-11
XXIV/559/19UCHWAŁA NR XXIV/559/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. 2019-09-11
XXIV/558/19UCHWAŁA NR XXIV/558/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2019-09-11
XXIV/557/19UCHWAŁA NR XXIV/557/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ochrony i zabezpieczania murali, istniejących i funkcjonujących w przestrzeni publicznej Krakowa, przed aktami wandalizmu. 2019-09-11
XXIV/556/19UCHWAŁA NR XXIV/556/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 r. 2019-09-11
XXIV/555/19UCHWAŁA NR XXIV/555/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. 2019-09-11
XXIV/554/19UCHWAŁA NR XXIV/554/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). 2019-09-11
XXIV/553/19UCHWAŁA NR XXIV/553/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926). 2019-09-11
XXIV/552/19UCHWAŁA NR XXIV/552/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. 2019-09-11
XXIV/551/19UCHWAŁA NR XXIV/551/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakow... 2019-09-11
XXIV/550/19UCHWAŁA NR XXIV/550/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/2965/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66% bonifikaty. 2019-09-11
XXIV/549/19UCHWAŁA NR XXIV/549/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18B usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty. 2019-09-11
XXIV/548/19UCHWAŁA NR XXIV/548/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/97/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty. 2019-09-11
XXIV/547/19UCHWAŁA NR XXIV/547/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Refe... 2019-09-11
XXIV/546/19UCHWAŁA NR XXIV/546/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Ob... 2019-09-11
XXIV/545/19UCHWAŁA NR XXIV/545/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2757/18 z dnia 5 lipca 2018 r. 2019-09-11
XXIV/544/19UCHWAŁA NR XXIV/544/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 21 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty. 2019-09-11
XXIV/543/19UCHWAŁA NR XXIV/543/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/98/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty. 2019-09-11
XXIV/542/19UCHWAŁA NR XXIV/542/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXI/2900/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty. 2019-09-11
XXIV/541/19UCHWAŁA NR XXIV/541/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXV/3061/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82 % bonifikaty. 2019-09-11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>