Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1042 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XL/1041/20UCHWAŁA NR XL/1041/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2020-05-20
XL/1040/20UCHWAŁA NR XL/1040/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie. 2020-05-20
XL/1039/20UCHWAŁA NR XL/1039/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2020-05-20
XL/1038/20UCHWAŁA NR XL/1038/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2020-05-20
XL/1037/20UCHWAŁA NR XL/1037/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Zaborze". 2020-05-20
XL/1036/20UCHWAŁA NR XL/1036/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2020. 2020-05-20
XL/1035/20UCHWAŁA NR XL/1035/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cichy Kącik". 2020-05-20
XL/1034/20UCHWAŁA NR XL/1034/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krowodrza - Wschód". 2020-05-20
XL/1033/20UCHWAŁA NR XL/1033/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krowodrza - Zachód". 2020-05-20
XL/1032/20UCHWAŁA NR XL/1032/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 1019/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r. 2020-05-20
XL/1031/20UCHWAŁA NR XL/1031/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2020-05-20
XL/1030/20UCHWAŁA NR XL/1030/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. ?Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0... 2020-05-20
XL/1029/20UCHWAŁA NR XL/1029/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19. 2020-05-20
XL/1028/20UCHWAŁA NR XL/1028/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr CIV/2683/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2020-05-20
XL/1027/20UCHWAŁA NR XL/1027/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. 2020-05-20
XL/1026/20UCHWAŁA NR XL/1026/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze. 2020-05-20
XL/1025/20UCHWAŁA NR XL/1025/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/977/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 2020-05-20
XL/1024/20UCHWAŁA NR XL/1024/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. 2020-05-20
XL/1023/20UCHWAŁA NR XL/1023/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia. 2020-05-20
XL/1022/20UCHWAŁA NR XL/1022/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego Grębałów w Krakowie. 2020-05-20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>>