Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 3072 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXV/3075/18UCHWAŁA NR CXV/3075/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie ważnego biletu kolejowego w związku z budową Trasy Łagiewnickiej. 2018-11-07
CXV/3074/18UCHWAŁA NR CXV/3074/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 2018-11-07
CXV/3073/18UCHWAŁA NR CXV/3073/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 37 usytuowanego w budynku przy ul. Prądnickiej 58 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 66% bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3072/18UCHWAŁA NR CXV/3072/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Królewskiej 39 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 61 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3071/18UCHWAŁA NR CXV/3071/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 15 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3070/18UCHWAŁA NR CXV/3070/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6962/358984 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik... 2018-11-07
CXV/3069/18UCHWAŁA NR CXV3069/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 2018-11-07
CXV/3068/18UCHWAŁA NR CXV/3068/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku na os. Piastów 27 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 9 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3067/18UCHWAŁA NR CXV/3067/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 41 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 36 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3066/18UCHWAŁA NR CXV/3066/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3065/18UCHWAŁA NR CXV/3065/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszkowców 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75% bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3064/18UCHWAŁA NR CXV/3064/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 101 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 27 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3063/18UCHWAŁA NR CXV/3063/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 586/13440 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Brzozowej Nr 16. 2018-11-07
CXV/3062/18UCHWAŁA NR CXV/3062/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Heltmana. 2018-11-07
CXV/3061/18UCHWAŁA NR CXV/3061/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82 % bonifikaty. 2018-11-07
CXV/3060/18UCHWAŁA NR CXV/3060/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIII/1581/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie u zbiegu ulic Saskiej i Szczyglej. 2018-11-07
CXV/3059/18UCHWAŁA NR CXV/3059/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 700, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926). 2018-11-07
CXV/3058/18UCHWAŁA NR CXV/3058/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854). 2018-11-07
CXV/3057/18UCHWAŁA NR CXV/3057/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany lokalizacji cmentarza dla małych zwierząt w Krakowie poprzez ustanowienie użytku ekologicznego chroniącego działki ((wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady... 2018-11-07
CXV/3056/18UCHWAŁA NR CXV/3056/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCV/2482/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 2018-11-07


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 >>>