Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1982 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1981/14UCHWAŁA NR CXXI/1981/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ''Bulwary Wisły''. 2014-11-05
CXXI/1980/14UCHWAŁA NR CXXI/1980/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. zagospodarowania nieruchomości Gminnych. 2014-11-05
CXXI/1979/14UCHWAŁA NR CXXI/1979/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2014-11-05
CXXI/1978/14UCHWAŁA NR CXXI/1978/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN), z siedzibą przy ul. Morawskiego 5/129, 30-102 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości i na materiałach informacyjnych publikowanych przez SZAN w ramach programu ''Kompetentny Zarządca''. 2014-11-05
CXXI/1977/14UCHWAŁA NR CXXI/1977/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nazwy ronda. 2014-11-05
CXXI/1976/14UCHWAŁA NR CXXI/1976/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie prowadzenia polityki otwartych danych miejskich. 2014-11-05
CXXI/1975/14UCHWAŁA NR CXXI/1975/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania rodzimych inicjatyw kreatywnych i startupów na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2014-11-05
CXXI/1974/14UCHWAŁA NR CXXI/1974/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 2014-11-05
CXXI/1973/14UCHWAŁA NR CXXI/1973/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 2014-11-05
CXXI/1972/14UCHWAŁA NR CXXI/1972/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2014-11-05
CXXI/1971/14UCHWAŁA NR CXXI/1971/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK. 2014-11-05
CXXI/1970/14UCHWAŁA NR CXXI/1970/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 119 i Prezydenta Miasta Krakowa. 2014-11-05
CXXI/1969/14UCHWAŁA NR CXXI/1969/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Krakowa. 2014-11-05
CXXI/1968/14UCHWAŁA NR CXXI/1968/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2014-11-05
CXXI/1967/14UCHWAŁA NR CXXI/1967/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. 2014-11-05
CXXI/1966/14UCHWAŁA NR CXXI/1966/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 2014-11-05
CXXI/1965/14UCHWAŁA NR CXXI/1965/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. 2014-11-05
CXXI/1964/14UCHWAŁA NR CXXI/1964/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.). 2014-11-05
CXXI/1963/14UCHWAŁA NR CXXI/1963/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.). 2014-11-05
CXXI/1962/14UCHWAŁA NR CXXI/1962/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 15 z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej Nr 50 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. 2014-11-05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>>